Κύριο Θέμα Μειονότητα Τελευταία Νέα

Ηλεκτρικά οχήματα αποκτά ο Δήμος Μύκης – Η πρώτη προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Νομό Ξάνθης και από τις πρώτες στην Ελλάδα!

 

Υπεγράφη το πρωί της Δευτέρας η σύμβαση με τον ανάδοχο – Το αργότερο σε δέκα μέρες θα γίνει και η πρώτη παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων

Δήμαρχος Μύκης : Ένα όραμα …γίνεται πραγματικότητα – Ο πρώτος Δήμος στο Νομό που θα προμηθευτεί ηλεκτρικά οχήματα – μηχανήματα ενώ στο επόμενο διάστημα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα παρουσιάσουμε

Όπως εξήγησε ο κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν ο στόλος των ηλεκτρικών μηχανημάτων οχημάτων περιλαμβάνει

  • Δύο σάρωθρα για οδοκαθαρισμούς
  • Φορτηγά ανατρεπόμενα και ρυμουλκούμενα
  • Ένα πολυμηχάνημα
  • Δυο ηλεκτρικά λεωφορεία μικρά

Τέλος ο κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν υπογράμμισε ότι με τα μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία θα οργανωθούν mini εκδρομές και επισκέψεις στους οικισμούς του Δήμου και στα Λουτρά των Θερμών για να μπορούν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής να μετακινούνται εύκολα και με άνεση.  

Ρέντζος Θεόδωρος , Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος αναδόχου εταιρείας : Το αργότερο σε δέκα μέρες θα γίνει η πρώτη παράδοση των ηλεκτρικών οχημάτων

Ο κ. Ρέντζος , εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Δήμαρχο Μύκης και όπως υποστήριξε «…. είναι και δική μου τιμή που βρίσκομαι εδώ ..» και παράλληλα δήλωσε πως «… ο Δήμος Μύκης δεν είναι πρωτοπόρος μόνο στο Νομό αλλά είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας που πραγματοποιούνται παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων …».

 Τέλος επεσήμανε το πόσο σημαντικό είναι για έναν Δήμο να αποκτήσει έναν τέτοιο στόλο ηλεκτρικών οχημάτων – μηχανημάτων διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν είναι μηδενικό.

Ηλεκτροκίνηση Δήμου Μύκης – Χρηματοδότηση του έργου

Φορέας χρηματοδότησης  του έργου είναι το  Υπουργείο Εσωτερικών-Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον», της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα

Για την διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.: 3219/23-5-2022 με Α.Δ.Α. 94ΥΛΩΚΛ-7ΧΖ για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το  2022, και έλαβε α/α : ΣΑ/297/23-5-2022 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Μύκης.

Α/ΑΕΙΔΟΣΤΕΜ.ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)ΣΥΝΟΛΟ (€)
 1.Ηλεκτροκίνητα οχήματα οδοκαθαρισμού (σάρωθρο) 2214.250,0 428.500,0 €
         2.Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο2182.000,0€ 364.000,0 €
 3.Ηλεκτροκίνητο φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα 256.000,0 € 112.000 €
 4.Ηλεκτροκίνητος μικρός φορτωτής με εξαρτήσεις 1132.000,0 € 132.000,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ:1.036.500,00
 Φ.Π.Α. (24%):248.760,0
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:1.285.260,0

Σχετικά Άρθρα