Γενική

photoshop


Πολύ δουλειά για διάψευση από την Κυβέρνηση. Σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει να πείσουν ότι δεν χρεοκοπήσαμε και ότι έχουν σκοπό να κάνουν ανάπτυξη ενώ σε τοπική κλίμακα πρέπει να μας πείσουν ότι το νοσοκομείο μας πάει καλά ότι δεν φεύγει το κέντρο νεοσυλλέκτων της Σταυρούπολης, αλλά ούτε και ο αστυνομικός Σταθμός της ορεινής περιοχής. (Στην κυβέρνηση πάντως είναι… επαγγελματίες).

Σχετικά Άρθρα