Αγροτικά Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Σπύρος Τσιλιγγίρης: Συνεχής και συνεπής η στήριξη της κυβέρνησης στους αγρότες μας

Η κυβέρνηση σε όλο το διάστημα της εξωγενούς κρίσης, που πλήττει και την πρωτογενή παραγωγή, κάνει ό,τι μπορεί για να βρίσκεται δίπλα στους αγρότες που δοκιμάζονται. Σύμφωνα με τον Βουλευτή Ξάνθης κ. Σπύρο Τσιλιγγίρη η στήριξη της είναι συνεχής, συνεπής και δεδομένη.

Μειώσεις φόρων και φορολογικά κίνητρα

 • Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
 • Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 29% στο 22%.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 • Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων από το 13% στο 10%.
 • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.
 • Θέσπιση, από την 1η Ιανουαρίου 2022, μηδενικού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία.
 • Μόνιμη υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των ζωοτροφών και των λιπασμάτων.
 • Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων.
 • Απαλλαγή, για πρώτη φορά, από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών σε αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και συμβολαιακή γεωργία.

Έκτακτες ενισχύσεις στους αγρότες για την αντιμετώπιση των εξωγενών κρίσεων

Μόνο στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί στον αγροτικό τομέα περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Στο «δίχτυ» προστασίας που άπλωσε η Κυβέρνηση πάνω από τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Ενίσχυση περίπου 102.000 επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με ποσό συνολικού 258 εκατ. ευρώ, μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 • Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στη γεωργία για το 2022. Ήδη, στις 31 Αυγούστου 2022, πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών ποσό 72 εκατ. ευρώ.
 • Επιδότηση 60 εκατ. ευρώ στους αγρότες για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων.
 • Επιδότηση 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών.
 • Κάλυψη σε ποσοστό 90% των αυξήσεων στα τιμολόγια αγροτικού ρεύματος.
 • Ενίσχυση των κτηνοτρόφων με επιδότηση 2% επί των φορολογητέων εκροών του 2021.
 • Ένταξη στο Μεταφορικό Ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022.
 • Ενίσχυση των παραγωγών του οπωροκηπευτικού και αμπελοοινικού τομέα με 26,2 εκατ. ευρώ από το Αποθεματικό Κρίσης της Ε.Ε..
 • Καταβολή 350 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ, το 2021, σε αποζημιώσεις για καταστροφές. Έως σήμερα από την αρχή του χρόνου έχουν καταβληθεί  197,8 εκατ. ευρώ. Δίνεται προκαταβολή αποζημιώσεων σε επίπεδο 60%.
 • Ενεργοποίηση των έκτακτων μέτρων της Κοινής Οργάνωσης Αγορών για την αντιμετώπιση της σοβαρής διατάραξης στην αγορά με απορρόφηση στην ελληνική αγορά των προϊόντων που επηρεάζονται οι εξαγωγές τους.

 Προγράμματα που εφαρμόζονται για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

 • Πρόγραμμα Νέων Αγροτών με συνολικό ποσό 525 εκατ. ευρώ. Κάθε δικαιούχος μπορεί  να παίρνει έως και 40.000 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα.
 • Πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής ύψους 705 εκατ. ευρώ. Αφορά γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνονται δενδρώδεις καλλιέργειες και μελισσοκομία.
 • Έργα άρδευσης μέσα από το «Ύδωρ 2.0», προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ που αναμένεται να κινητοποιήσουν για τη λειτουργία του πόρους 4,5 δισ..
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνονται  έργα:
 • 230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης.
 • 150 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποίηση των εδαφών.
 • 90 εκατ. ευρώ για τη Δάσωση Γεωργικών Γαιών.
 • 80 εκατ. ευρώ για τους Γεωργικούς Συμβούλους.
 • 25 εκατ. ευρώ για την Ευζωία Ζώων.
 • 41 εκατ. ευρώ  για την Ενίσχυση της Ποιότητας στην παραγωγή.
 • 460 εκατ. ευρώ για Εξισωτική Αποζημίωση.
 • 114 εκατ. ευρώ για Αγροτική Οδοποιία.
 • 40 εκατ. ευρώ μικρά αρδευτικά.

Κοινοτικοί πόροι 22 δισ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη

Για τη μετάβαση της αγροτικής ανάπτυξης στη νέα εποχή, η χώρα μας διαθέτει 19,3 δισ. ευρώ από τη νέα  ΚΑΠ, πάνω από 2 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και περίπου 500 εκατ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών και Θαλασσών (ΕΠΑΛΘ) που με τη σειρά τους αναμένεται να κινητοποιήσουν πολλαπλάσιους πόρους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) υπήρξε ρεκόρ απορροφήσεων για το 2021, φθάνοντας στο 117%, και στο ΕΠΑΛΘ 96,6%. Σε ό,τι αφορά το 2022, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έχει επιτευχθεί ρεκόρ ετήσιας απορρόφησης πόρων του ΠΑΑ. Συγκεκριμένα, έχουν πληρωθεί πάνω από 610 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ύψος πληρωμών που έχει επιτευχθεί από την έναρξη υλοποίησης των Κοινοτικών Προγραμμάτων στη χώρα μας, ενώ μέχρι τέλος του έτους οι πληρωμές αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη ότι, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, υπογράφηκε ήδη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά η πρόσκληση LEADER για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 για την επιλογή των νέων Τοπικών Στρατηγικών και Ομάδων Τοπικής Δράσης με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 236 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για τη στήριξη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα, έχει αναπτυχθεί μέσα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, με τη συνεργασία επτά τραπεζών, δανειακό πρόγραμμα 480 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ή επέκταση επιχειρηματικών σχεδίων. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Μικροπιστώσεων δαπάνες έως 25.000 ευρώ και χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.

Σχετικά Άρθρα