Κόμματα Τελευταία Νέα

Σπύρος Τσιλιγγίρης: Πρακτική άσκηση με αμοιβή για 400.000 φοιτητές

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρο Τσιλιγγίρη το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας καθιερώνει την πρακτική άσκηση για περίπου 400.000 φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ, με αποδοχές στο 80% του κατώτατου μισθού. Το νομοσχέδιο προβλέπει διαδικασίες ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να μπορούν να κάνουν συνεργασίες με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν σε αυτές την πρακτική τους εξάσκηση και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

  • Η πρακτική άσκηση θα αφορά και τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα είναι μια διακριτή εκπαιδευτική δραστηριότητα.
  • Η πρακτική άσκηση θα μπορεί να γίνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις, αλλά και σε αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει έλεγχος της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, από τον επόπτη πρακτικής άσκησης.
  • Η πρακτική άσκηση θα είναι ενταγμένη στον χρόνο διάρκειας των σπουδών του φοιτητή και η χρονική διάρκεια θα είναι ανάλογη με το αντικείμενο. Συνήθως θα είναι από 3 έως 6 μήνες.
  • Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα ασφαλίζονται από τους φορείς υποδοχής για τον κλάδο του ατυχήματος, μέσω του e-ΕΦΚΑ.
  • Η αποζημίωση βαρύνει κυρίως τους φορείς υποδοχής, αλλά προβλέπονται πρόσθετες δυνατότητες, έτσι ώστε το κόστος αυτής να μπορεί να βαρύνει και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα πανεπιστήμια.

Σχετικά Άρθρα