Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Εγγραφές στους παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης για το 2022-2023

Ανακοινώνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για τις εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς είναι από τις  10 Μαΐου  2022 έως και τις 31 Μαΐου 2022 από  τις  08:00 έως και τις 14:00.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης  μέσω της πλατφόρμας του νομικού προσώπου (www.kkpaofxanthi.gr)
  • Ηλεκτρονικό ραντεβού για τη υποβολή έντυπης αίτησης  (και των απαραίτητων δικαιολογητικών) στον παιδικό σταθμό της 1ης επιλογής του γονέα – κηδεμόνα. Το ηλεκτρονικό ραντεβού μπορεί να κλεισθεί στον παιδικό σταθμό προτίμησης του γονέα – κηδεμόνα μέσω της πλατφόρμας του νομικού προσώπου (www.kkpaofxanthi.gr)
  • Τηλεφωνικό ραντεβού στον παιδικό σταθμό της 1ης επιλογής του γονέα – κηδεμόνα για τη υποβολή έντυπης αίτησης  (και των απαραίτητων δικαιολογητικών).

       Πληροφορίες και έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν:

  • από τους Παιδικούς Σταθμούς
  • από την ιστοσελίδα του Ν.Π.  (www.kkpaofxanthi.gr)
  • από τα κεντρικά γραφεία του Ν.Π. (Βενιζέλου 30, τηλ. 2541072888 εσωτ. 3)

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στον Παιδικό Σταθμό της 1ης επιλογής του γονέα – κηδεμόνα.

                                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                                     Σταμάτιος Σταματιάδης

Σχετικά Άρθρα