Επιχειρήσεις Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Ξάνθη: Ξεκινά νέο πρόγραμμα virtual net metering για επιχειρήσεις (Διέξοδος από την ενεργειακή κρίση)

Ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει και «virtual net metering» για επιχειρήσεις, ύψους 1,259 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, έρχεται εντός του έτους. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο από την ενεργειακή κρίση για τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς γίνεται επιτρεπτός ο συμψηφισμός της ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο μεταφοράς ρεύματος  από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής με εκείνη που απορροφάται από  μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, δίχως να υφίσταται ο περιορισμός που ισχύει στο απλό net metering ως προς τη χωροθέτηση της εγκατάστασης παραγωγής.

Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, το φωτοβολταϊκό δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται  στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως συμβαίνει στον κλασικό ενεργειακό συμψηφισμό. Έτσι εξυπηρετεί επιχειρηματικές μονάδες που δεν έχουν την απαραίτητη έκταση.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε   έγγραφο (υπ’ αριθ. 29995/21-3-2022) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης των Προγραμμάτων   του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  και του Ταμείου Συνοχής  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, το  νέο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με προϋπολογισμό 3,606 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (εντάσσεται στην Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027)  υπεβλήθη   επισήμως στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   τον Οκτώβριο του 2021.

Σε συνέχεια σχετικών παρατηρήσεων της Κομισιόν, τις προηγούμενες ημέρες (Απρίλιος 2022  θα ακολουθήσει η δεύτερη επίσημη υποβολή του προς έγκριση. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εγκριθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, επιτρέποντας την ενεργοποίησή του με την έκδοση των πρώτων προσκλήσεων χρηματοδότησης.

 Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς που συγκροτούν την εταιρική σχέση στο εν λόγω σχέδιο προγράμματος έχει προβλεφθεί διακριτός άξονας προτεραιότητας με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές», με συγχρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  και του Ταμείου Συνοχής, ύψους 1,259 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο του οποίου δύναται να υποστηριχθούν και δράσεις προώθησης του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε επιχειρήσεις.

Φωτοβολταΐκα στην Ξάνθη

Για να το πούμε πιο απλά, είτε είσαι ιδιώτης και σε ενδιαφέρει να μην ξαναδείς ποτέ ξανά λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος είτε είσαι επαγγελματίας και θες να μηδενίσεις τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος επικοινώνησε μαζί μας…

Περισσότερες πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκα: Καρυπίδης Σταύρος – Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 26855. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ξ 23 / 24-06-1996 ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: Ξ-841 και Ξ-ΗΛ.-440

Ηλία Γεραγά 13 και Ελπίδος 9 – 67100 Ξάνθη Τηλ. 2541076950 -2541600699 – 6947267737.

loading...

Σχετικά Άρθρα