Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Αυτά είναι τα θέματα της συνεδρίασης της ΔΕΥΑ Ξάνθης για την Τρίτη 8 Ιουνίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 12:00 του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021.
  2. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την «Εκτύπωση εντύπων λογαριασμών ύδρευσης και προμήθεια φακέλων και για το έτος 2021». 
  3. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης γεωτρήσεων στην περιοχή του αεροδρομίου Ξάνθης».
  4. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου έτους 2021».              
  5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στα ΠΕ1 (WP1) και ΠΕ4 (WP4) του  έργου «Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) με ακρώνυμο «WRESTLE», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».   
  6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ».
  7. Έγκριση αποζημίωσης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. λόγω συνταξιοδότησης.             
  8. Τροποποίηση της με αριθμ. 32/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθ. 2068/2021 σύμβασης, λόγω μετατροπής της εταιρικής μορφής της αναδόχου εταιρείας.
  9. Έγκριση εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ».      
  10. Έγκριση 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ έτους 2020 και έγκριση κατακύρωσης.                       

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Γέρακα του Δ.Δ. Σταυρούπολης».

Σχετικά Άρθρα