Κοινωνία Τελευταία Νέα

Απολογισμός δραστηριοτήτων ΜΟΔΙΠ 2019-2020

Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ είναι να αναδεικνύει με τεκμηριωμένο τρόπο, μέσα από τη συλλογή στοιχείων, τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του Ιδρύματος και να τα προωθεί στην Κεντρική Διοίκηση ή στον εκάστοτε αρμόδιο σε μια λογική ανατροφοδότησης, ώστε να αποτελούν το έρεισμα για την χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου ή της στρατηγικής των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων.

Ο θεσμός αυτός ενισχύει την αυτοδιαχείριση και την ανάληψη ευθύνης για την αυτο-αξιολόγηση του έργου που επιτελείται στο ΔΠΘ και των υπηρεσιών που προσφέρει μέσα από διαφανείς και συστηματικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν και οι φοιτητές -και ενίοτε οι εξωτερικοί φορείς- και αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την εξασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας στο νέο πλαίσιο απαιτήσεων για τη λειτουργία των ΑΕΙ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Εμπεδώνοντας τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας στην πράξη, η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος συντάσσει ετησίως Απολογισμό Δραστηριοτήτων, προκειμένου να
ενημερώνει για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί βρίσκεται ο απολογισμός δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2019-2020: https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/Απολογισμός_ΜΟΔΙΠ_2019-2020.pdf

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Σχετικά Άρθρα