Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 10 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα της Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ 5255/28.11.2020 τεύχος Β’), του εγγράφου (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /07.11.2020), της εγκυκλίου (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’)  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1  Διόρθωση Συντεταγμένων Κορυφών Οικισμού Παραλίας Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων, ετών 2021-2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
3Χορήγηση βεβαίωσης για αλλαγή χρήσης ακινήτων σύμφωνα με τους Νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
4Εξέταση αιτήματος του Γεωργίου Πατεχάκη για μείωση του μισθώματος έτους 2020 (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
5Λήψη μέτρων για την ανακούφιση επιχειρήσεων που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού covid-19 (εισηγητής: Δήμαρχος)
6Έγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
7Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
8Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων λαϊκής αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ, λόγω αιτήματος διαγραφής από θέση (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
9Ορισμός εκπροσώπων για τη Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
10Αίτηση υπαγωγής στο “Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας” του ΟΑΕΔ, με το ανώτατο όριο αριθμού ωφελουμένων (20 άτομα) (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα