Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Δια περιφοράς η συνεδρίαση στον Δήμο Αβδήρων… (Κάποια στιγμή να δούμε και την τηλεδιάσκεψη κ. Δήμαρχε)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 40/2020 του ΥΠΕΣ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Π. ΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 250.000,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. (1) κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3 Αποδοχή των όρων και υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης (αρ. 178.8/2020 του Πράσινου Ταμείου) της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Μυρωδάτου, Μαγικού, Κουτσού, Π. Ζυγού, Φελώνης, Πολυσίτου, Άνω Λευκόπετρας και Άκαρπου του Δήμου Αβδήρων», προς χρηματοδότηση ποσού 175.204,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
5 Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των ορίων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης)
6 Έγκριση 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-01-2020 έως και 31-03-2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Αναγκαιότητα ανάθεσης λογιστικών υπηρεσιών υποστήριξης για το οικονομικό έτος 2020 (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
9 Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
10 Eκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος, αίτηση με αριθ. πρωτ. 2771/13-3-2020 της Χατζίκου Αικατερίνης για παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου που δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 287/2015., απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
11 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
12 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής: Γκασιγιαμπαγιαζίδης  Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
13 Κατανομή (β΄ κατανομή) για το έτος 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
14 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσιναρίδης Νικόλαος

σ.ε. Καλές και πρακτικές οι δια περιφοράς συνεδριάσεις αλλά υπάρχει τεχνολογία και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα των τηλεδιασκέψεων, να προχωρήσουμε λίγο…

Σχετικά Άρθρα