Το πρόγραμμα του κοινωνικού ιατρείου Ξάνθης για τον μήνα Μάιο - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Το πρόγραμμα του κοινωνικού ιατρείου Ξάνθης για τον μήνα Μάιο

Δευτέρα 12 Παθολογικό

16:15-17:00 Κοινωνική Λειτουργός

Τρίτη 13 Παιδιατρικό

Πέμπτη 15 Καρδιολογικό- Γυναικολογικό

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Δευτέρα 19 Παθολογικό 16:15-17:00 Κοινωνική Λειτουργός

Τρίτη 20 Παιδιατρικό

Νευρολογικό

Πέμπτη 22

Παθολογικό

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Δευτέρα 26 Γενική Ιατρική

16:15-17:00 Κοινωνική Λειτουργός

Τρίτη 27 Ορθοπεδικό Φυσικοθεραπεύτρια

Πέμπτη 29 Καρδιολογικό-Γυναικολογικό

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης λειτουργεί με Κοινωνικές Λειτουργούς και μια Ψυχολόγο, για ενηλίκους και παιδιά.

Σχετικά Άρθρα