Γενική

Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις χωρίς να είναι σημαντική ακόμη η κίνηση στην αγορά της Ξάνθης

Με την ευκαιρία της έναρξης διενέργειας των θερινών εκπτώσεων από την Δευτέρα 16 Ιουλίου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου, ενημερώνουμε σήμερα τους Ξανθιώτες καταναλωτές για ορισμένα σημεία, ώστε οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ που ξεκίνησαν να λειτουργήσουν για το όφελος καταναλωτών, εμπόρων και των τοπικών κοινωνιών.
Σημεία που όλοι πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν:
1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου τα προϊόντα εκτίθενται.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).
3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπόρους, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους. Ειδικότερα:
Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Το εμπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις τακτικές εκπτώσεις, καθώς αναμένεται να αποτελέσουν μία ανάσα μέσα στην βαθύτατη κρίση. Για το καλό της πόλης πρέπει οι Ξανθιώτες καταναλωτές να εμπιστευθούν για άλλη μια φορά τις οργανωμένες εμπορικές επιχειρήσεις και όχι το παρεμπόριο ή τα πολυκαταστήματα!!! Είμαι σίγουρος ότι για άλλη μια φορά και μάλιστα μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι έμποροι της Ξάνθης θα εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη τιμολόγηση των προϊόντων που προσφέρουν.
Μεγάλες είναι οι προσφορές και τα ποσοστά έκπτωσης αγγίζουν το 60 και 70% αλλά η πρώτη μέρα των εκπτώσεων στην Ξάνθη έδειξε ότι δεν υπάρχουν χρήματα…

Σχετικά Άρθρα