Γενική

Αρχαιρεσίες του Σωματείου Κουρέων- Κομμωτών

Το Σωματείο Κουρέων- Κομμωτών «Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» Ν. Ξάνθης, πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών- Βιοτεχνών- Εμπόρων Ν. Ξάνθης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 3 Ιουνίου και έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μαυρίδου Κουτσουρλή Θεοδώρα, Αντ/δρος: Εμμανουηλίδου Βασιλική, Γ. Γραμματέας: βΝτίνας Βασίλειος, Ταμίας: Κουτσουρλή Μαρία, Συμβ. Δημ. Σχέσεων: Παπαρίζου Καλλιπη, Μέλος: Παρασκευοπούλου Ελισάβετ, Μέλος: Κυριακίδου Βασιλική. Για την επιτροπή Καλλιτεχνίας Πρόεδρος και αντιπρόσωπος στην ΑΣΚΟΚΚΚΕ εκλέχθηκε η κ. Κουτσουρλή Μαρία.

Σχετικά Άρθρα