Γενική

Το ΑΞΙΟΝ στη Perugia για το COMENIUS


Το δημοτικό σχολείο του ΑΞΙΟΝ συμμετέχει φέτος, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης: ¨Comenius¨ με θέμα ¨The school garden¨.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μια ομάδα εκπαιδευτικών από το ΑΞΙΟΝ επισκέφθηκε σχολεία στην Περούτζια της Ιταλίας. Εκεί, οι εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν με εκπαιδευτικούς άλλων οκτώ χωρών της Ευρώπης (Ιταλία – Ισπανία – Πολωνία – Σουηδία – Ουαλία – Ρουμανία – Βουλγαρία και Τουρκία ), να ανταλλάξουν ιδέες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε χώρας και να οργανώσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια, μέχρι το 2012. Το Comenius, είναι Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στη Σχολική Εκπαίδευση, αφιερωμένο στην 1η βαθμίδα της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και περιλαμβάνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές οργανώσεις γονέων και μη κυβερνητικές. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη συνεργασία και την κινητικότητα ανάμεσα στα σχολεία και έχει στόχο να εμπλέξει τουλάχιστον τρία εκατομμύρια μαθητές σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο διάστημα της διάρκειάς του. Είναι γνωστό ότι η επικοινωνία οδηγεί στην πρόοδο και τον πολιτισμό. Το Comenius θα βοηθήσει ώστε το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων ΑΞΙΟΝ καθώς και οι υποδομές του να γίνουν γνωστά και στον διεθνή Ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα η γνωριμία των εκπαιδευτικών με άλλα αξιόλογα Ευρωπαϊκά σχολικά συγκροτήματα οδηγεί στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι μαθητές μας στο ΑΞΙΟΝ. Τον ερχόμενο Δεκέμβριο, στο διάστημα 1 έως 5 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων των εννέα παραπάνω χωρών στη Ξάνθη και στους χώρους των σχολείων «ΑΞΙΟΝ».

Σχετικά Άρθρα