Γενική

Οι βασικές αρχές του Καλλικράτη

Ο Καλλικράτης το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης για την έξοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κρίση είναι πια πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα μεγάλο άλμα για ένα καλύτερο κράτος και για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. Εκατοντάδες δήμοι συγχωνεύονται, ο τελικός τους αριθμός θα κυμαίνεται από 333 έως 343. Επιτέλους καταργούνται ή συγχωνεύονται 4.000 δημοτικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι θέσεις των εκλεγμένων στην αυτοδιοίκηση περιορίζονται από 50.000 (!!!) σε 25.000. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα ξεπερνά το 1 δις ευρώ το χρόνο η συνολική εξοικονόμηση πόρων. Ούτε ένα ευρώ δεν θα ξοδεύεται από τους δήμους και τις περιφέρειες χωρίς τον προληπτικό έλεγχο της Δικαιοσύνης και καμία πρόσληψη δεν θα γίνεται χωρίς ΑΣΕΠ. Ορίζεται τέλος η ταυτόχρονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών από το 2014. (Για να δούμε θα γίνουμε κράτος;)

Σχετικά Άρθρα