Γενική

Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ- Θ. στο «Neebor» στις Βρυξέλλες

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ- Θ, πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2010, η 4 η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου «NEEBOR» (Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions) στις Βρυξέλλες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC και αφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις απομακρυσμένες Περιφέρειες των Εξωτερικών Ανατολικών Συνόρων της Ε.Ε. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι περιφερειών και αναπτυξιακών φορέων από 8 χώρες της Ε.Ε. (Ουγγαρία, Φινλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Λετονία, Πολωνία και Ελλάδα), ενώ την ΠΑΜ- Θ εκπροσώπησαν ο κ. Σπύρος Αρσενίου, σύμβουλος της Γ.Γ. της Περιφέρειας κ. Θεοδώρας Κόκλα και ο κ. Βασίλης Λεπίδας, στέλεχος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής αναμένεται επισήμως να επικυρωθούν με την υπογραφή νέας διακήρυξης στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου το φθινόπωρο στη Σλοβακία.

Σχετικά Άρθρα