Γενική

Διαμόρφωση κόμβου οδού Κατσώνη

Άρχισε η εκτέλεση των έργων εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κόμβου οδού Κατσώνη». Στην διασταύρωση της οδού Κατσώνη με τον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Κιμμερίων στο γενικότερο προγραμματισμό του Δήμου γίνεται η επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων. Η συμβατικη ημερομηνία περαίωσης είναι στις 19/7/2010. Οι οδηγοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση τους από το συγκεκριμένο σημείο. Από την πλευρά της υπηρεσίας και του αναδόχου θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση τους.

Σχετικά Άρθρα