Γενική

Δωρεάν διακοπές για τους αγρότες της Ξάνθης

Από χθες Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή, 14 Μαΐου, θα μπορούν οι 200.000 ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τις Εκδρομές του Κοινωνικού Τουρισμού. Οι σφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:
– Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
– Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων.
– Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).
– Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά).
– Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
– Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα- σε ισχύ για το έτος 2010, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας.
– Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου.
– Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Σχετικά Άρθρα