Γενική

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Υπερνομαρχίας την Πέμπτη

Με έξι θέματα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, στην Αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Καπνεργατών 9, Καπναποθήκη «Π»), την Πέμπτη στις 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Θέμα 1 ο :Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ν.Α. Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης και διάλογος για την πορεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Θέμα 2 ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της Ν.Α. Δ- Κ- Ξ
Θέμα 3 ο: Έγκριση προμήθειας γραφομηχανής Braille, γνωστής ως Perkins και δωρεάς αυτής στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ξάνθης
Θέμα 4 ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων έργου στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013
Θέμα 5 ο: Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στην 2 η πρόσκληση του προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη
Θέμα 6 ο: Άλλα θέματα

Σχετικά Άρθρα