Γενική

Είδαμε το φως το αληθινό!

Ανακοινώθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη στήριξη των ανέργων ανέρχεται ανά δικαιούχο στα 400 ευρώ.
Το ποσό πρόκειται να καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ σε δύο ισόποσες δόσεις των 200 ευρώ.
Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2009, ενώ η δεύτερη μέχρι την 30 η Ιουνίου 2010.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι:
Α. Όσοι, κατά την 3 η Νοεμβρίου 2009, εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργοι- άνω των 12 μηνών.
Β. Όσοι, κατά την 10 η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:
1. Επιδοτούνται, λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ. Το ποσό του επιδόματος δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του βασικού επιδόματος ανεργίας, προσαυξημένου, λόγω οικογενειακών βαρών- 454,25 ευρώ, συν 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, κατά περίπτωση.
2. Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι και έλαβαν ή θα λάβουν, εντός του 2009, τα εξής ειδικά βοηθήματα:
α. βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας- 13 ημερομίσθια.
β. βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.
γ. βοήθημα αποφυλακισμένων.
Η καταβολή του επιδόματος γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των δικαιούχων. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ μπορούν να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων θα υπάρξει νέα ενημέρωση μέσα στις επόμενες μέρες.

Σχετικά Άρθρα