Γενική

Συνεδριάζει η Δημαρχιακή Επιτροπή Βιστωνίδας την Δευτέρα

Με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει η Δημαρχιακή Επιτροπή Βιστωνίδας την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Βιστωνίδος» Ν. Ξάνθης προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή
3. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επισκευή των πρώην κοινοτικών καταστημάτων στα Δ. Δ. Κουτσού, Πολυσίτου, Σελίνου, Σουνίου» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Φελώνης» προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αγωγού όμβριων στον οικισμό της Συδινής» προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Ανάθεση σύνταξης «Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο: «Κατασκευή Πολυϊατρείου Γενισέας» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Ανάθεση σύνταξης «Περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο: «Κατασκευή Πολυϊατρείου Γενισέας» προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
9. Ανάθεση σύνταξης «Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας για το έργο: «Κατασκευή Πολυιατρείου Γενισέας» προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
10. Ανάθεση σύνταξης «Στατικής μελέτης και συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις για την κατασκευή Πολυιατρείου Γενισέας» προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
11. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου στη Γενισέα
12. Ανάκληση της υπ αριθ. 73/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά: τη Σύνταξη Περιβαλλοντικής μελέτης» για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου Δήμου Βιστωνίδος» προϋπολογισμού 6.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα