Γενική

Πρόσληψη 8 εργατών για δίμηνη εργασία από τη ΔΕΑΞ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης, θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) εργατών, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2010, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ξεκινήσει από τις 04- 01- 2010.

Σχετικά Άρθρα