Γενική

Γκρίνια Δημάρχων της Ξάνθης για τον «Θησέα»

Πάγωσαν τα έργα στους δήμους ελλείψει περιφερειάρχη

48 μέρες μετά τις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου και παραμένει έντονος ο προβληματισμός στους τοπικούς φορείς της Ξάνθη και ιδιαίτερα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία επιλογής των νέων περιφερειαρχών της χώρας και ειδικότερα στην επιλογή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Παρά το γεγονός ότι οι γενικοί διευθυντές έχουν- σύμφωνα με τη νομοθεσία- την πλήρη αρμοδιότητα άσκησης των καθηκόντων των περιφερειαρχών, καθώς οι θέσεις θεωρούνται επίσημα κενές, τα πρώτα προβλήματα από την απουσία πολιτικών αποφάσεων στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων είναι πλέον εμφανή. Στην περίπτωση μάλιστα της δικής μας περιφέρειας είναι κενή ακόμη και η θέση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας, ο οποίος παραιτήθηκε μαζί με τον Δημήτρη Σταμάτη αμέσως μετά τις εκλογές.
Έτσι τις τελευταίες ημέρες εντείνονται οι γκρίνιες και ως εκ τούτου οι πιέσεις των δημάρχων σε ολόκληρη τη Θράκη για τις εγκρίσεις δημοπρατήσεων σε έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας.
Αν και το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του- τυπικά ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2009- οι δήμαρχοι συνεχίζουν να καταθέτουν φακέλους για προενταγμένα έργα μικρής κλίμακας και ζητούν την έγκρισή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την απόφαση για να τα δημοπρατήσουν. Οι φάκελοι εξετάζονται από τον υπηρεσιακό παράγοντα, για την κάλυψη όλων των προϋποθέσεων πλην όμως οι εγκρίσεις δημοπράτησης δεν δίνονται καθώς δεν υπάρχει γενικός γραμματέας της Περιφέρειας για να συγκαλέσει την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, που εξετάζει τους φακέλους!!!
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αιρετών της Ξάνθης και όσων ασχολούνται με το πρόγραμμα, το «πάγωμα» της διαδικασίας- εξαιτίας της απουσίας περιφερειάρχη- ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις την υλοποίηση του προγράμματος και στην απορρόφηση κονδυλίων, ιδιαίτερα στην περίοδο του κλεισίματός του. Οι ίδιοι παράγοντες πάντως θεωρούν ότι προς το παρόν τουλάχιστον το πρόβλημα δεν είναι εκρηκτικό καθώς οι δεκάδες φάκελοι έργων που έχουν κατατεθεί για έγκριση αφορούν σε μικρά έργα, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν εύκολα και γρήγορα, ενώ διαφαίνεται και παράταση της υλοποίησης του προγράμματος- με τη συναίνεση της ΚΕΔΚΕ κεντρικά- δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των έργων- περίπου 30% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη- παραμένει ακόμα ανενεργό.

loading...

Σχετικά Άρθρα