Γενική

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βιστωνίδας

Με 13 θέματα εντός ημερήσιας διάταξης

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βιστωνίδας σήμερα στις 7. Τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Μελέτη Σχεδίων οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Ψηφιοποίησή του με Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S)- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών, τεύχος τεχνικών δεδομένων, χρονοδιάγραμμα) για το έργο: «Μελέτη Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Ψηφιοποίησή του με Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S.) (εισηγητής τεχνικός σύμβουλος)
2. Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Συγχώνευσης και Μετατροπής Δημοτικών Επιχειρήσεων σε μια Κοινωφελούς Χαρακτήρα- Λήψη απόφασης για τη Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Μαγικού και Ανάπτυξης του Δήμου Βιστωνίδος (Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου) (εισηγητής κ. Δήμαρχος και ο μελετητής)
3. Έκδοση διοικητικής πράξης καθορισμού όρων λειτουργίας και συντήρησης των ΧΑΔΑ Δήμου Βιστωνίδος (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)
4. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εγκατάσταση πυροπροστασίας στο κτίριο της παλαιάς Καπναποθήκης Γενισέας» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Δήμου Βιστωνίδος» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)
6. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες Η/Μ παλαιάς Καπναποθήκης Γενισέας» (εισηγητής υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας)
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και διάθεση πίστωσης από τα αδιάθετα του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ «Προμήθεια πολλαπλών καθισμάτων εξωτερικού χώρου» ποσού 22.500,00 ευρώ (εισηγητής
8. Συναίνεση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τ. μ. (αριθ. τεμ. 1171/1) από το αγρόκτημα Γενισέας Ν. Ξάνθης, στην κ. Κυνηγοπούλου Αθηνά, για την ίδρυση μονάδας τυπογραφείου (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)
9. Έγκριση της υπ αριθ. 46/2.9.2009 απόφασης του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βιστωνίδος» για «Σύμβαση μίσθωσης έργου για την πρόσληψη παιδιάτρου» στους Παιδικούς Σταθμούς (εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π. κ. Κασσέρης Κωνσταντίνος)
10. Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2009» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Λήψη απόφασης για την Συμμετοχή στην Υλοποίηση του Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης ΚΕΔΚΕ- ΟΑΕΔ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
12. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σερεφιά Σουλτάνα)
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση σχαρών συλλογής υδάτων σε δημοτική οδό στη Γενισέα» προϋπολογισμού 6.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.).

Σχετικά Άρθρα