Γενική

Τρία σημαντικά έργα για την ολοκλήρωση αναδασμών

Εντάχθηκαν παράλληλα έργα αναδασμών 50.000 στρεμμάτων του Νομού (Αλκυώνη, Γενησέα, Αυξέντιο) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013

Μετά την υποβολή των σχετικών τεχνικών δελτίων και μελετών από την Νομαρχία Ξάνθης και συνεχείς παρεμβάσεις του Νομάρχη Ξάνθης κ. Γεώργιου Παυλίδη, εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» τρεις (3) αποφάσεις ένταξης πράξεων, που αφορούν παράλληλα έργα σε τρεις (3) περαιωμένους αναδασμούς του Νομού Ξάνθης, περίπου 50.000 στρεμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.850.767,50 ευρώ με ΦΠΑ.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα, την λειτουργικότητα και την αντιπλημμυρική προστασία των αγροτεμαχίων χιλιάδων καλλιεργητών.
Αναλυτικότερα πρόκειται για τα παρακάτω έργα:
Παράλληλα Έργα Αγροκτήματος Αυξεντίου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης (με ΦΠΑ) 2.150.767,50 ευρώ. Αφορούν την παραγωγή μεταφορά και διάστρωση αγροτικών δρόμων με αμμοχάλικο, μήκους 41.000μ, την κατασκευή 11 κιβωτοειδών οχετών, 27 σωληνωτών οχετών, την εκβάθυνση και διαπλάτυνση τάφρων μήκους 8.700μ.
Παράλληλα Έργα Αγροκτήματος Αλκυώνης, με προϋπολογισμό δημοπράτησης (με ΦΠΑ) 1.050.000 ευρώ. Αφορούν την παραγωγή μεταφορά και διάστρωση αγροτικών δρόμων με αμμοχάλικο, μήκους 16.960μ, την κατασκευή 8 κιβωτοειδών οχετών, 26 σωληνωτών οχετών, την διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων μήκους 700μ και την εκβάθυνση και διαπλάτυνση τάφρων μήκους 2.780μ.
Β φάση παράλληλων έργων (υπόλοιπα) αγροκτήματος Γενησέας, με προϋπολογισμό δημοπράτησης (με ΦΠΑ) 3.650.000 ευρώ. Αφορούν την παραγωγή μεταφορά και διάστρωση αγροτικών δρόμων με αμμοχάλικο, μήκους 79.116μ, την κατασκευή 5 κιβωτοειδών οχετών, 267 σωληνωτών οχετών και την διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων μήκους 17.725μ.
Σχετικά ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε: «Τρία σημαντικά έργα για την ολοκλήρωση αναδασμών εντάχθηκαν προ ημερών. Ευχαριστούμε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουμε ολοκληρώσει τους περισσότερους αναδασμούς από ποτέ. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Η προσφορά στους πολίτες. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για χρηματοδότηση για να κατασκευάσουμε τα έργα στα Πηγάδια και στην Συδινή, όπου τα αγροτεμάχια παραδόθηκαν εδώ και καιρό».

Σχετικά Άρθρα