Γενική

Αξιοποιούνται τα γεωθερμικά πεδία σε Ν. Εράσμιο- Μάγγανα και σε Ν. Κεσσάνη

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας υπέγραψε απόφαση για τον επανακαθορισμό των χαρακτηριστικών γεωθερμικών πεδίων της χώρας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας υπέγραψε χθες την απόφαση με την οποία προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κηρυγμένων γεωθερμικών πεδίων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα.
Ο επανακαθορισμός των χαρακτηριστικών γίνεται μετά από σχετική έκθεση του ΙΓΜΕ, το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές ερευνητικές εργασίες που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Ι.
Η ΥΑ απόφαση περιέχει τις συντεταγμένες, την περιοχή διακύμανση της θερμοκρασίας, το βάθος, καθώς και την εκτιμώμενη παροχή του κάθε πεδίου και αφορά στα:
1. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αγκιστρίου νομού Σερρών.
2. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Λιθοτόπου- Ηρακλείας (Λ. Κερκίνη) νομού Σερρών.
3. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης.
4. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας λεκάνης Ανθεμούντα νομού Θεσσαλονίκης.
5. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ελαιοχωρίων νομού Θεσσαλονίκης.
6. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αρίστηνου νομού Αλεξανδρούπολης.
7. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αρίστηνου νομού Θεσσαλονίκης.
8. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ν. Κεσσάνης νομού Ξάνθης.
9. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου- Μαγγάνων νομού Ξάνθης
10. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου- Μαγγάνων νομού Ξάνθης.
11. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Ερατεινού νομού Καβάλας.
12. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ερατεινού νομού Καβάλας.
13. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Αργένου νομού Λέσβου.
14. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αργένου νομού Λέσβου.
Η πιστοποίηση των γεωθερμικών πεδίων γίνεται αφού έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.
Με την ισχύουσα νομοθεσία ως πεδία χαμηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται αυτά που η θερμοκρασία των ρευστών κυμαίνεται από 25 ο έως 90 ο C.
Ο επανακαθορισμός των χαρακτηριστικών των πεδίων με μεγαλύτερη επάρκεια δίνει τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των πεδίων, καθώς μπορούν να προσδιορίζονται ακριβέστερα οι πιθανές χρήσεις τους.
Το δικαίωμα μίσθωσης της διαχείρισης βεβαιωμένων και της έρευνας των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας που βρίσκεται το κάθε πεδίο.
Η γεωθερμία ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή της μπορεί να προσδώσει πολλά οφέλη για την ανάπτυξη της χώρας. Έχει πολλαπλές εφαρμογές, στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (πχ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες), στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (πχ. ξήρανση), σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην τηλεθέρμανση πόλεων και οικισμών, σε ιχθυοκαλλιέργειες, στην αφαλάτωση νερού, στην τουριστική εκμετάλλευση (πχ. ιαματικά λουτρά, spa) κλπ.
Ταυτόχρονα, είναι καθαρή μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν έχει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διαθέσιμη 365 ημέρες το χρόνο και με απόδοση μεγαλύτερη από 90%. Επιπλέον, η διασπορά των πεδίων είναι τέτοια που η αξιοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.
loading...

Σχετικά Άρθρα