Γενική

Θα τύχουν της πρώτης «επιστροφής» στην Ξάνθη

Δήλωση Νομάρχη Ξάνθης σχετικά με την επιστολή του Καθηγητή Γ. Παπάζογλου για τα κειμήλια των μοναστηριών μας που βρίσκονται στη Βουλγαρία

Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης, σχετικά με την επιστολή του Καθηγητή κ. Γ. Παπάζογλου, που αναφέρεται στα κειμήλια- χειρόγραφα των Μοναστηριών της Ξάνθης που βρίσκονται στην Βουλγαρία, δήλωσε τα εξής:
«Τα χειρόγραφα των Μοναστηριών της Καλαμούς και της Αρχαγγελιώτισσας έχουν τόπο προέλευσης την Ξάνθη και ανήκουν σε αυτή. Η κοινωνία της και οι φυσικοί δικαιούχοι δικαιούνται να είναι κοινωνοί και κάτοχοι του σώματος και του περιεχομένου τους σε ψηφιακή και υλική μορφή.
Η απρόσιτη σε εμάς και τώρα γνωστοποιούμενη φωτογράφηση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για ακαδημαϊκούς λόγους, πέραν του ότι δεν υπάρχει και δεν είναι γνωστή στην Ξάνθη, δεν υποκαθιστά ένα πρόγραμμα σύγχρονης ψηφιοποίησης όλων των προερχομένων από τις Μονές μας κειμηλίων με δικαιώματα δημοσιοποίησης και έκθεσής των, που είναι καίριας σημασίας.
Προσωπικά δεν γνώριζα όλα όσα αναφέρει, ο έχων την εκτίμησή μου, Καθηγητής κ. Γ. Παπάζογλου, όταν μάλιστα στην Ξάνθη, μόλις το 1996, πληροφορηθήκαμε την ύπαρξή τους!!!
Επίσης, ούτε οι προκάτοχοί μου, ούτε άλλοι φορείς έχοντες ιδιαίτερα δικαιώματα (Ιερές Μονές) και τα μέσα ενημέρωσης το εγνώριζαν.
Κάθε τι άλλο που υπάρχει (φωτογραφίες, φωτοτυπίες κτλ), μόνο εάν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιώματα δημόσιας έκθεσης, είναι πολύτιμο.
Τα χειρόγραφα κειμήλια θα τύχουν της πρώτης «επιστροφής» στην Ξάνθη και στην κοινωνία της.
Για όλους μας η δημόσια έκθεσή τους και η πιστή ψηφιοποιημένη αναπαραγωγή τους είναι «Θησαυρός».

Σχετικά Άρθρα