Γενική

«Νοικοκύρεμα του χώρου»

Ενημέρωση για το θέμα της Αναδιάταξης του Ερευνητικού Ιστού της χώρας με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας Φ. Τσαλίδη

Στις 16 Ιουνίου 2009 συνεδρίασε στην Αθήνα η Σύνοδος των Διευθυντών Ερευνητικών Φορέων, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητή κ. Φίλιππου Γ. Τσαλίδη.
Στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για την «Αναδιάταξη του Ερευνητικού Ιστού της χώρας» τοποθετήθηκαν αρχικά επί του θέματος οι Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία χαρακτήρισαν ως θετική την απόφαση, ορισμένοι μάλιστα μίλησαν για «γενναία απόφαση» ή για «νοικοκύρεμα του χώρου».
Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας Ε και Τ είπε ότι η απόφαση για την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία. Η αναδιάταξη σε θεματοκεντρικά εθνικά ερευνητικά κέντρα θα οδηγήσει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, στην προώθηση της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης και της αριστείας στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία. Επισήμανε δε ότι κατά την υλοποίηση της απόφασης μπορούν να γίνουν βελτιωτικές διορθώσεις, χωρίς όμως να θιγεί ο πυρήνας της απόφασης.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ε και Τ απέκρουσε τους ισχυρισμούς εκείνων που μίλησαν για αιφνιδιασμό, υπενθυμίζοντας στο σώμα ότι προηγήθηκε μια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε εδώ και 4 χρόνια και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη από την κυβέρνηση, όπως επίσης ελήφθησαν υπόψη και οι απαντήσεις των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων σε σχετικό ερωτηματολόγιο (το καλοκαίρι του 2006) με θέμα την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού (όλα τα Ερευνητικά Κέντρα συμφωνούσαν για τα κριτήρια συγχώνευσης, δηλαδή τη συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου και τη γεωγραφική απόσταση).
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ε και Τ τόνισε ότι η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στην αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του ερευνητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά συνδυαζόμενα με τον εξορθολογισμό των δαπανών και την αύξηση της χρηματοδότησης, ακολουθώντας θεσμούς αξιοκρατικής επιχειρησιακής αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, θα αναδείξουν το εθνικό ερευνητικό σύστημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Ε και Τ διαβεβαίωσε τους Διευθυντές ότι δεν πρόκειται να θιγεί κανένα από τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα.

Στην Απόφαση της Συνόδου των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων της 16 ης Ιουνίου 2009 σημειώνεται: «Πάγια θέση της Συνόδου των Διευθυντών των ΕΚ είναι ότι το βασικό πρόβλημα στην ΕΤΑ και Καινοτομία της χώρας είναι η υποχρηματοδότηση της σε συνδυασμό με την υπολειτουργία θεσμών αξιοκρατικής επιχειρησιακής αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού της. Η Σύνοδος θεωρεί ότι κάθε νέος πολιτικός σχεδιασμός που προσπαθεί να εξυγιάνει και αναπτύξει τον Εθνικό Χώρο Έρευνας θα έπρεπε να θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την επίλυση των παραπάνω.
…Η Σύνοδος των Διευθυντών των ΕΚ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο η αναδιάρθρωση να γίνει με όρους τολμηρής αναπτυξιακής πολιτικής και όχι συρρίκνωσης του επιστημονικού δυναμικού, και να συνδυασθεί με την υλοποίηση ανανεωμένων επιχειρησιακών σχεδιασμών ανάπτυξης των νέων Κέντρων, που να εξειδικεύουν, κατά περίπτωση, νέους χωροταξικούς σχεδιασμούς, λύσεις ποιοτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ανανεωμένα νομικά πλαίσια λειτουργίας και σημαντικές στοχευμένες επενδύσεις σε κτίρια, νέες ερευνητικές θέσεις και υποδομές. Η αξιολόγηση των παραπάνω σχεδιασμών από τομεακές διεθνείς επιτροπές κύρους και η υποστήριξή τους από την πολιτική ηγεσία θα παρείχε εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητα τους στην ανάπτυξη της εθνικής επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας».

Σχετικά Άρθρα