Γενική

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο


Η υπαίθρια διαφήμιση για την προεκλογική προβολή των κομμάτων είναι το μοναδικό θέμα που θ απασχολήσει το Σώμα των Δημοτικών Συμβούλων την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση, «για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/06, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω χρονικών περιθωρίων» όπως σημειώνεται στην πρόσκληση.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των κομμάτων, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009.

Σχετικά Άρθρα