Γενική

Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Εκδήλωση στην Ξάνθη για την «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»


Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον επιχειρηματικό κόσμο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ξενοδοχείο «ΕΛΙΣΣΩ», η οποία αφορούσε στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης «ΕΠΑΝ 2», για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του Νομού Ξάνθης, καθώς και με την ευγενική υποστήριξη της τράπεζας «Eurobank». Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ειδικός γραμματέας ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ελευθέριος Σταυρόπουλος.
Το νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περίοδο 2007- 2013, συνεχίζει και εμπλουτίζει τις επιτυχημένες δράσεις του ΕΠΑΝ της περιόδου 2000- 2006.
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του «ΕΠΑΝ 2» είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με δράσεις που υποστηρίζουν την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, την ανάπτυξη της υγειούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας, ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ελευθέριος Σταυρόπουλος: «Το πρόγραμμα δίνει «εργαλεία» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν την οικονομική κρίση»
Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007- 2013. Βασική συνιστώσα του Προγράμματος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.
«Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεσούσης της οικονομικής κρίσης, πέρα από τα άλλα μακροοικονομικά μέτρα, τα οποία έχουμε λάβει, όπως τη στήριξη ης ρευστότητας, το ΤΕΜΠΜΕ και οι ρυθμίσεις για οφειλές. Είναι προγράμματα, με τα οποία δίνουμε «εργαλεία» στις επιχειρήσεις της χώρας, όχι μόνο για να αντέξουνε την κρίση και να βγούνε όσο γίνεται πιο αλώβητες από αυτήν, αλλά και για να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα», ανέφερε ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ελευθέριος Σταυρόπουλος, μιλώντας για το σκοπό του νέου προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης: «Η οικονομική κρίση παρουσιάζει σημάδια αναστροφής»
Όλα αυτά τα προγράμματα της κυβέρνησης θεωρούνται απαραίτητα προς τις επιχειρήσεις, γιατί πρέπει αυτές να είναι έτοιμες για την μετά κρίση εποχή. Ο κ. Σταυρόπουλος ανέφερε: «Η κρίση, όπως δείχνουν όλες οι οικονομικές αναλύσεις, φαίνεται ότι θα αρχίσει σιγά- σιγά να παρουσιάζει σημάδια αναστροφής και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα, γιατί μέσα από την κρίση, έρχονται πάντα και οι μεγάλες ευκαιρίες».
Οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις και τις ενισχύσεις του ΕΠΑΝ είναι, οι επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τομέων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων σε αυτές- ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες, νέοι επενδυτές, μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές επιχειρήσεις, χρήστες του τουριστικού προϊόντος, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, καθώς και καταναλωτές .

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα