Γενική

Νέο ΠΔ για προσλήψεις στους ΟΤΑ και απολογισμός ΘΛΕ

Τα εκτός ημερησίας θέματα για τη Δευτέρα

Την ενημέρωση του Σώματος των Δημοτικών Συμβούλων και τη λήψη απόφασης από αυτό πάνω σε δύο εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα, ζητούν εγγράφως οι «Πολίτες για την Αλλαγή» από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει της συνεδρίασης τη Δευτέρα 18.05.09. Το περιεχόμενο του αιτήματός τους- που κοινοποιούν στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κι επικεφαλής των «Πολιτών για την Ξάνθη» κ. Ν. Ανταμπούφη και στον επικεφαλής του συνδυασμού «Ισότητα στο Δήμο Ξάνθης» Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χ. Μαλκότς- έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1 ο
Αναφορικά με τη δημοσίευση του Π.Δ. 6/05.05.2009 (ΦΕΚ 70/07.05.2009) με το οποίο αλλάζει η διαδικασία πρόσληψης του εποχικού προσωπικού σε Δήμους και Νομαρχίες, και με δεδομένο ότι μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις εποχιακές συμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι Δήμοι και οι Νομαρχίες της χώρας, ζητούμε να πληροφορηθεί αρμοδίως το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Α) αν ο Δήμος της Ξάνθης θα προβεί σε νέο προγραμματισμό βάσει του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ή σε επικαιροποίηση του προγραμματισμού συμβάσεων για το 2009 ο οποίος έχει γίνει με την από 23/02/09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και Β) πότε και με ποιες διαδικασίες θα το κάνει αυτό.
ΘΕΜΑ 2ο
Δυόμισι μήνες μετά από τη λήξη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών κι ενώ το έχουμε κατ επανάληψη ζητήσει να εισαχθεί ως τακτικό θέμα, διαπιστώνουμε ότι ο Απολογισμός των ΘΛΕ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κινδυνεύει να παραμείνει αναπάντητο αίτημα της αντιπολίτευσης ενώ θα έπρεπε να είναι απλώς αυτονόητος. Επειδή όμως, τα ζητήματα που απασχόλησαν την τοπική μας κοινωνία και προβλημάτισαν όλους μας κατά τις φετινές ΘΛΕ παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ δε θα έπρεπε, ερωτούμε γιατί δεν έχει έρθει ακόμη ο Απολογισμός των ΘΛΕ ως τακτικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητούμε να γίνει αυτό σε εύθετο χρόνο ο οποίος μάλιστα καλό είναι να προσδιοριστεί στη σημερινή συνεδρίαση.

Σχετικά Άρθρα