Γενική

Η κοστολόγηση θα αφορά το 100% της αξίας των κατοικιών

Απάντηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στον Π. Σγουρίδη για την κοστολόγηση και αποπληρωμή των εργατικών κατοικιών της Καλλιθέας

Από το πολιτικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (δια του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), σε ερώτηση του βουλευτή, σχετικά με την κοστολόγηση και αποπληρωμή των εργατικών κατοικιών του οικισμού Καλλιθέας Ξάνθης.
Ο βουλευτής αναφέρει: «Από την απάντηση προκύπτουν με σαφήνεια τρία μη αμφισβητήσιμα στοιχεία: α) η μη παραδοχή ή η σκόπιμη δήλωση άγνοιας του Οργανισμού και του αρμόδιου υπουργείου, για τις πάμπολλες κακοτεχνίες των κατοικιών, που υποχρέωσαν τους ιδιοκτήτες να τις αποκαταστήσουν, με σοβαρότατο οικονομικό κόστος για τον καθένα και συνεπώς ουσιαστική επιβάρυνση της αξίας τους, β) η επαλήθευση των φόβων των δικαιούχων, ότι η τελική κοστολόγηση και χρέωση στους ενδιαφερόμενους, θα αφορά το 100% της αξίας των κατοικιών και όχι μέρος αυτής, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και γ) η παντελής απουσία προνοιακής μέριμνας και συμμετοχής της πολιτείας στην οικιστική αποκατάσταση των πλέον αδύναμων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων του πληθυσμού της χώρας».
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
«Σε απάντηση του πιο πάνω εγγράφου- (του Υπουργείου Απασχόλησης, όπου απευθυνόταν η ερώτηση του κ. Σγουρίδη)- που αφορά την αναφορά του βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη σχετικά με το κόστος με το οποίο χρεώθηκαν οι κατοικίες του οικισμού του ΟΕΚ στη Ξάνθη ΙΙΙ (περιοχή Καλλιθέας), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο οικισμός ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ Καλλιθέα περιλαμβάνει 362 κατοικίες, οι οποίες παραδόθηκαν προς χρήση στους δικαιούχους του, που είχαν αναδειχθεί από τη σχετική κλήρωση, το Φθινόπωρο του 1995.
Κατά τη διαδικασία της διοικητικής παράδοσης του οικισμού δεν καταγράφηκαν από πλευράς υπηρεσίας του ΟΕΚ αλλά και από τους εγκατασταθέντες δικαιούχους των διαμερισμάτων σοβαρές παρατηρήσεις, όσον αφορά την ποιότητα και τεχνική αρτιότητα των διαμερισμάτων τους, οι δε επουσιώδεις που καταγράφηκαν αποκαταστάθηκαν άμεσα. Για όποιες παρεμβάσεις έγιναν από πλευράς δικαιούχων με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς γνώση και έγκριση του ΟΕΚ, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον κανονισμό του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΕΚ, κατά τη στιγμή της παράδοσης των νέων οικισμών- και αυτό συμβαίνει σε όλη την επικράτεια- δίδεται στους δικαιούχους το προσωρινό παραχωρητήριο χρήσης στο οποίο ορίζεται μια έναντι μηνιαία καταβολή ενός συμβολικού ποσού, ενόψει της κοστολόγησης της κάθε κατοικίας, η οποία γίνεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου από τον ανάδοχο κατασκευαστή, σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Ούτε κατά την κλήρωση, ούτε κατά την εγκατάσταση των δικαιούχων συμφωνείται κάποια τιμή για την κάθε κατοικία. Οι κατοικίες του παραπάνω οικισμού κοστολογήθηκαν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 50615/08- 01- 2008 του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 9/Β/10- 01- 2008) σε 341,00 Ε ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας περίπου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς του οικοπέδου που της αναλογεί και όχι το κόστος των εκτελεσθέντων έργων υποδομής. Έτσι για μια κατοικία 81,00 μ2 περίπου, στον οικισμό «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ», η οποία θα αποπληρωθεί σε 20 χρόνια από σήμερα (και που κατοικείται ήδη από 15 ετίας περίπου), ο δικαιούχος οφείλει να πληρώνει μηνιαίως 90 Ε περίπου, εφόσον μέχρι την οριστική παραχώρηση κατέβαλλε βάσει των προσωρινών τίτλων παραχώρησης της χρήσης, 30 Ε μηνιαίως ως όφειλε. Με αυτόν τον τρόπο κοστολόγησης (δηλαδή χρέωση στους δικαιούχους του απόλυτου κόστους κατασκευής- μόνο οικοδομικές εργασίες- χωρίς κοστολόγηση των έργων υποδομής του κάθε οικισμού), ορίστηκε το τίμημα των κατοικιών όλων των οικισμών του ΟΕΚ, που αποπερατώθηκαν μέχρι το 1998, συνεπώς και του οικισμού «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ». Να σημειωθεί ότι ο οικισμός «ΞΑΝΘΗ ΙΙ» κατασκευάστηκε το 1980, ενώ οι κατοικίες του, δεν περιλαμβάνουν αποθήκες, όπως εκείνες του οικισμού «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ» που αποπερατώθηκε το 1994, άρα το κόστος κατασκευής του, συνεπώς και παραχώρησής του στους δικαιούχους, είναι σαφώς μικρότερο από εκείνον του οικισμού «ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ».
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ΟΕΚ είναι κοινωνικός φορέας, που δεν αποκομίζει κανένα απολύτως κέρδος από τις κατοικίες που κατασκευάζει, δεδομένου ότι χρεώνονται όλες στο απόλυτο κόστος κατασκευής. Καμία προσαύξηση και κανένας τόκος δεν έχει επιβληθεί στους δικαιούχους των οικισμών, ούτε βέβαια έχει γίνει η παραμικρή παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού του ΟΕΚ σε ό, τι αφορά την κοστολόγηση και την αποπληρωμή των κατοικιών».
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΕΚ
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΥ

Σχετικά Άρθρα