Γενική

Δεν εξασφαλίζονται οικονομικοί πόροι και καμία δέσμευση για τους εργαζόμενους

Απαντήσεις Υπουργείων Εσωτερικών και Απασχόλησης στον Π. Σγουρίδη για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Από το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σγουρίδη δίνονται στην δημοσιότητα οι απαντήσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ερώτηση σχετικά με την λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά το 2010.
Από τις απαντήσεις των δύο Υπουργείων γίνεται ολοφάνερο- σχολιάζει ο βουλευτής- «ότι δεν υπάρχει κεντρικά κοινή κυβερνητική πολιτική ως προς την λειτουργία του προγράμματος, για το οποίο καταβάλλεται προσπάθεια απλώς να περάσει ως αρμοδιότητα στις πλάτες των ΟΤΑ χωρίς την εξασφάλιση και των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Για δε τους ήδη εργαζόμενους στο πρόγραμμα δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση».
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών
«…Συνεπώς, η δημιουργία και λειτουργία δομών, όπως είναι τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», για την φροντίδα και στήριξη της τρίτης ηλικίας, αλλά και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, απόκειται αποκλειστικά στην βούληση του δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου, στο πλαίσιο και του τεκμηρίου αρμοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων που επιφυλάσσει το Σύνταγμα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω δομές μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε από ιδίους πόρους των ΟΤΑ, είτε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα του ΕΣΠΑ…».
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«…Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο αναπτύχθηκε σύμφωνα με σχετική συστημική παρέμβαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει ως βάση την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών προς τα άμεσα και έμμεσα ωφελούμενα άτομα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων. Η σχετική συγχρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους προβλέπεται έως την 31- 12- 2010. Σύμφωνα με την εν λόγω συστημική παρέμβαση , το βιώσιμο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναλάβει την υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία…»

Σχετικά Άρθρα