Γενική

Ικανοποιημένο το ΕΒΕ Ξάνθης για την δεύτερη φάση του ΤΕΜΠΜΕ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης εκφράζει την ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την έναρξη της δεύτερης φάσης του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω ΤΕΜΠΜΕ.
Το Υπουργείο ευθυγραμμιζόμενο με τις θέσεις των Επιμελητηρίων της χώρας διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις για την δανειοδότησή τους καταργώντας τις 3 κερδοφόρες χρήσεις ενώ ορίζοντας ένα χαμηλό επιτόκιο δανεισμού αποκλείει αυτούς που έως σήμερα αν και δεν χρειάζονταν το δάνειο, λόγω της μη ύπαρξης επιτοκίου πήραν τα χρήματα της πρώτης περιόδου του ΤΕΜΠΜΕ από τις τράπεζες και τα κατέθεσαν σε αυτές για να ωφεληθούν τους τόκους.
Διαφωνούμε, ωστόσο, στο ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου έστω ενός έτους από την έγκρισή του.

Σχετικά Άρθρα