Γενική

ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης: «Καλούμε τους εκκαθαριστές να πράξουν το αυτονόητο»

Τον Ιανουάριο με δελτίο τύπου η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης με τίτλο «ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ» είχε θέσει μια σειρά από ερωτήματα προς τους διορισθέντες εκκαθαριστές της ΣΕΠΕΚ και της ΣΕΒΑΘ. Τότε ανέφερε ότι «οι ορισθέντες εκκαθαριστές θα έπρεπε να έχουν στο νου τους ότι η ενημέρωση για την κατάσταση που βρήκαν και την διαδικασία εκκαθάρισης δεν αφορά μόνον την μεγαλομέτοχο Αγροτική Τράπεζα αλλά όλη την τοπική κοινωνία και ότι θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να πληροφορούν την κοινωνία για την πορεία της εκκαθάρισης».
Τώρα η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης επανέρχεται στο θέμα και τονίζει: «Ήδη οι διορισθέντες εκκαθαριστές ζητούν επιμόνως να απαλλαγούν των καθηκόντων τους. Κατέθεσαν δε, αιτήσεις κήρυξης σε πτώχευση των εταιρειών προκειμένου να εκποιηθεί το ενεργητικό και να ικανοποιηθεί εν μέρει το παθητικό των εταιρειών».
Στη συνέχεια θέτει τα εξής ερωτήματα:
«Τι είδαν και τρόμαξαν οι εκκαθαριστές και άρον άρον ζητούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους; Γιατί δεν ολοκλήρωσαν οι ίδιοι την εκκαθάριση; Οφείλουν να απαντήσουν δημόσια.
Βρήκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών στη θέση τους;
Εάν δεν βρήκαν στη θέση τους το σύνολο του ενεργητικού (όχι μόνο ακίνητα αλλά και κινητά, χρήματα και πάγια) οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως και πάραυτα εκτός από τους μετόχους και τον Εισαγγελέα.
Ποια ήταν τα έξοδα και τι ποσά δαπανήθηκαν 1) για την αποζημίωση κάθε μορφής των μελών των διοικήσεών τους, 2) για τα έξοδα παράστασής τους, 3) για έξοδα για επισκέψεις και ταξίδια εκτός έδρας, 4) για κονδύλια που δαπανήθηκαν για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους και σε ποιους αυτά καταβλήθηκαν; 5) Υπήρχαν πιστωτικές κάρτες που πλήρωναν οι εταιρείες και στο όνομα ποιών χρησιμοποιούνταν; ποια ήταν η κίνησή τους και τι είδους χρεώσεις κονδυλίων και προϊόντων αφορούσε; 6) ποιο είναι το ύψος των απαιτήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί στις εταιρείες από το Δημόσιο και για ποιους λόγους;
Ποιοι επιβραβεύτηκαν για την απαξίωση, τις ζημιές και την ουσιαστική πτώχευση που προκάλεσαν στα συνεταιριστικά συμπεριλαμβάνοντας τους στις λίστες των υπό πρόσληψη στο δημόσιο, ενώ άλλοι ανέλαβαν να αναπαραγάγουν το ίδιο καταστρεπτικό έργο σε ό,τι συνεταιριστικό εργοστάσιο έχει απομείνει;
Ποια η ευθύνη των αντιπροσώπων απέναντι στους μετόχους που εκπροσωπούν όταν συνηγορούν σε διαδικασίες που βλάπτουν το συμφέρον των μετόχων όπως αυτό της πτώχευσης και απαλλάσσουν τους εκκαθαριστές από τις ευθύνες που έχουν αφού αντί να απογράψουν, να επισημάνουν και να ενημερώσουν τους μετόχους για τα κακώς κείμενα που οδήγησαν τις εταιρείες αυτές στην καταστροφή, αντί να προσπαθήσουν έστω και τυπικά σύμφωνα με το πνεύμα της εκκαθάρισης να τις εξυγιάνουν, αυτοί χωρίς να ενημερώσουν τους μετόχους οδήγησαν τις εταιρείες σε πτώχευση».
Και καταλήγει η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης: «Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι τίποτε δεν έγινε τυχαία και συγκυριακά. Για αυτό επαναλαμβάνουμε και πάλι. Το ΠΑΣΟΚ τοπικά θα εργαστεί σκληρά προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια. Καλούμε τους εκκαθαριστές να πράξουν το αυτονόητο».

Σχετικά Άρθρα