Γενική

Εγκρίθηκαν 18 επενδύσεις για την Περιφέρεια ΑΜ- Θ

Συνεδρίαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη, συνεδρίασε στην Κομοτηνή, η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η οποία εξέτασε συνολικά 54 θέματα αρμοδιότητας της, που αφορούσαν υπαγωγές, ολοκληρώσεις επενδύσεων και ανακλήσεις αποφάσεων υπαγωγής.
Ειδικότερα η Γνωμοδοτική Επιτροπή ενέκρινε 18 αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου που αφορούν την ίδρυση-επέκταση ή εκσυγχρονισμό διαφόρων επιχειρήσεων χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας , με συνολικό κόστος περίπου 18 εκατ. ευρώ, ύψος επιχορήγησης 9 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας.
Αναλυτικότερα τρεις υποθέσεις ανεβλήθησαν προκειμένου να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις επί των αιτημάτων τους. Μια απορρίφθηκε γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.
Αποφασίστηκε επίσης η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγής λειτουργίας 17 επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσό της επιχορήγησης (για καταβολή) θα κυμανθεί πέριξ των 4 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω αποφασίστηκε η ανάκληση 7 υποθέσεων λόγω μη τήρησης των όρων των αποφάσεων υπαγωγής τους και για 4 υποθέσεις υπήρξε αναβολή για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων τους.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ- Θ κ. Δημήτρης Σταμάτης σε δηλώσεις του, τόνισε τα ακόλουθα:
«Με αυτή την Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η εξέταση όλων των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί μέχρι 31.12.08 για υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο. Φρονούμε με την επόμενη Γνωμοδοτική Επιτροπή που προγραμματίζεται περί τα τέλη Απριλίου να έχουμε ολοκληρώσει κι όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 01.01.09 μέχρι και σήμερα, που ανέρχονται περίπου σε αριθμό 15.Αξίζει να σημειώσω ότι από τις αρχές του έτους 2009 μέχρι και σήμερα τα ποσά των επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού Νόμου που δόθηκαν για τις επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια ευρώ».

Σχετικά Άρθρα