Γενική

Οριστικά παραχωρητήρια στον οικισμό ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ

Ποια δικαιολογητικά θα καταθέσετε στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Οι κληρούχοι εργατικών κατοικιών του οικισμού ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ να προσκομίσουν στην υπηρεσία του ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) Ξάνθης (Δαγκλή 1- 3 2 ος όροφος) όλες τις αποδείξεις (σε φωτοτυπία) που έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων του οικισμού.
Μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά παραχωρητήρια δεν πρέπει να πληρωθεί άλλη δόση.
Η προσέλευση των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Στοίχοι 1 έως και 5 30/03/2009 έως και 03-04-2009
Στοίχοι 6 έως και 10 06/04/2009 έως και 10/04/2009
Στοίχοι 11 έως και 15 13/04/2009 έως και 17/04/2009
Στοίχοι 16 έως και 20 21/04/2009 έως και 27/04/2009
Στοίχοι 21 έως και 25 28/04/2009 έως και 04/05/2009
Στοίχοι 26 έως και 31 04/05/2009 έως και 08/04/2009
Στην περίπτωση που ο κληρωθείς απεβίωσε, θα πρέπει οι κληρονόμοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Επικυρωμένο αντίγραφο κληρονομητηρίου
Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Πρωτοδικείου για την έκδοση του κληρονομητηρίου. (Για τα 2 και 3 θα πρέπει να συνεννοηθείτε με δικηγόρο).
Η αίτηση για την έκδοση του κληρονομητηρίου πρέπει να γίνει από όλους τους κληρονόμους.

Σχετικά Άρθρα