Γενική

Αποκατάσταση αλήθειας ζητά ο Ξανθιώτης Υπουργός Αλέκος Κοντός

Επιστολή- απάντηση του πρ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέκου Κοντού προς τον Διευθυντή της Ελευθεροτυπίας

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι αποδίδει με επιστολή του ο πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέκος Κοντός προς την εφημερίδα Ελευθεροτυπία και συγκεκριμένα προς τον διευθυντή της κ. Παναγόπουλο. Με την επιστολή του αυτή ο Ξανθιώτης υπουργός απαντά στα δημοσιεύματα της εν λόγω εφημερίδας σχετικά με την παραχώρηση έκτασης 32 στρεμμάτων του αγροκτήματος Πανοράματος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση «Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρόνιων Πασχόντων», αποκαθιστώντας την αλήθεια.
Μάλιστα, διευκρινίζει ότι η εν λόγω παραχώρηση δεν αποτελεί «δωράκι» και ότι για αυτήν ελήφθησαν υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά.
Κατόπιν όλων αυτών ο κ. Κοντός κατέστησε σαφές προς την εφημερίδα ότι η παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν καθ όλα νόμιμη και αποκλειστικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης μιας πρωτοβουλίας με καθαρά κοινωφελή και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
Η επιστολή αναφέρει:
«Τις τελευταίες ημέρες η εφημερίδα σας αναφέρει το όνομα μου σε δημοσιεύματα που αφορούν την παραχώρηση έκτασης 32 στρεμμάτων αγροκτήματος Πανοράματος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση «Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρόνιων Πασχόντων».
Η αναφορά σας στο όνομα μου γίνεται με τρόπο αναληθές καθώς με εμφανίζετε να προχώρησα σε χαριστική προς τον Μητροπολίτη Άνθιμο πράξη.
Επισημαίνοντας την ενόχληση μου για το γεγονός ότι ουδέποτε μου ζητήθηκε από την εφημερίδα σας να εκφράσω την θέση μου και να σας γνωρίσω τα πραγματικά δεδομένα, ως οφείλατε να κάνετε, συμφώνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία που οι συντάκτες σας υπηρετούν και το κύρος της εφημερίδας σας συνάδει, σας γνωρίζω τα εξής:
1) Η εν λόγω παραχώρηση δεν αποτελεί «δωράκι» (όπως στην εφημερίδα σας χωρίς εισαγωγικά αναφέρεται) προς τον Μητροπολίτη Άνθιμο αλλά νόμιμη παραχώρηση, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 994/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 726 παρ. 2 του Ν. 998/1979 προς την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση «Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρόνιων Πασχόντων».
2) Για την παραχώρηση ελήφθησαν υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (16 τον αριθμό) μεταξύ των οποίων έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνσης τοπογραφικής, οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και άλλες αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο.
3) Της παραχώρησης προηγήθηκε η επιστροφή της εν λόγω έκτασης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο είχε παραχωρηθεί το 1957 από το Υπουργείο Γεωργίας για εφαρμογή στεγαστικού προγράμματος Λαϊκής Κατοικίας, με την προϋπόθεση να αποδοθεί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία είχε υποβάλει σχετικό αίτημα, προκειμένου να ανεγείρει «Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίων Πασχόντων».
4) Η απόφαση παραχώρησης ορίζει ρητά ότι αυτή θα ανακληθεί σε περίπτωση α) μη πραγματοποίησης του σκοπού εντός πέντε ετών από της μεταγραφής της παρούσας και β) αλλαγής σκοπού και γ) διάθεσης της παραχωρηθείσας έκτασης με οποιονδήποτε τρόπο.
5) Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε κατά κυριότητα, διότι η συγκεκριμένη έκταση δόθηκε με σκοπό ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων για ίδρυμα χρονίων πασχόντων. Ο σκοπός αυτός δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με παραχώρηση κατά χρήση διότι στην περίπτωση αυτή τα κτίσματα θα ανήκαν στο Υπουργείο και όχι στην Ιερά Μητρόπολη (άρθρο 6 Ν. 994/79).
Κατόπιν όλων αυτών είναι προφανές ότι η παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν καθ όλα νόμιμη και αποκλειστικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης μιας πρωτοβουλίας με καθαρά κοινωφελή και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
Σας παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την επιστολή μου, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια όσον αφορά στο πρόσωπο μου.
Με τιμή
Αλέξανδρος Κοντός,
Βουλευτής Ν. Ξάνθης
πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σχετικά Άρθρα