Γενική

Νομάρχης Ξάνθης: «Αποτελέσματα για τους πολίτες»

Με απόλυτη επιτυχία έγινε στη Θεσ/νικη, η 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) της προγραμματικής σύμβασης για την τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισμός».
Κατά τη συνεδρίαση:
Έγινε συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) και της Πολιτικής Επιτροπής (Π.Ε.) και ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας αντίστοιχα.
Διευθετήθηκαν τα ζητήματα υποστήριξης των λειτουργιών της σύμβασης, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Θεσ/νικης.
Παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης δημοσιότητας και εξωστρέφειας της κοινής προσπάθειας των έντεκα (11) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- ΑΝΚΟ.
Συζητήθηκε η φιλοσοφία του λογότυπου και δόθηκαν οι αναγκαίες κατευθύνσεις.
Τέλος, αποφασίσθηκε η υλοποίηση των ενεργειών που θα πρέπει να ξεδιπλωθούν άμεσα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Πολιτικής Επιτροπής και Νομάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης σχετικά δήλωσε:
«Οι έντεκα (11) Νομάρχες επί της Εγνατίας Οδού ξεκινάμε πλέον την δράση της ενιαίας τουριστικής ανάπτυξης του κρίσιμου και ζωτικού χώρου που αυτή αναδεικνύει. Στόχος μας, η δουλειά και τα αποτελέσματα για τους πολίτες. Πρόκειται για μια περιοχή με ισχυρό, πλέον, συγκριτικό πλεονέκτημα».
Στη συνέχεια ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδης Παναγιώτης, εκφράζοντας το σύνολο των παρευρισκόμενων, ανέδειξε ως «πρωταρχικής σημασίας την ενίσχυση των ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου η κοινή προσπάθεια και το διακριτικό «Εγνατία, Τουρισμός» να αναδεικνύουν το όραμα και τη δυναμική μας».

Σχετικά Άρθρα