Γενική

Πορεία προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

Το πρόγραμμα Επιδότησης και Εγγύησης Κεφαλαίων Κίνησης για όλες τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ξεκίνησε να υλοποιείται στις 28- 12- 2008.
Σήμερα, μετά από 32 εργάσιμες ημέρες λειτουργίας, το πρόγραμμα υλοποιείται με ικανοποιητικούς και σταθερά αυξητικούς ρυθμούς.
Έως την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου είχαν εγκριθεί 8.656 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους που αγγίζουν το 1 δις ευρώ (961.225.773 ευρώ)
Το Πρόγραμμα συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στην αγορά και στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Σχετικά Άρθρα