Γενική

«Η ημέρα πληρωμής είναι πρόσθετου άγχους και όχι χαράς»

Επιστολή Προέδρου Συλλόγου Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες για τον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων επισημαίνει σε επιστολή του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες κ. Γεώργιος Καβατζικλής. Αναφέρεται στον τρόπο πληρωμής των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθή κατηγορία που χωρίς υπερβολή αποτελεί εμπαιγμός.
Η επιστολή
«Αξιότιμε Κύριε,
Τυγχάνω Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που εδρεύει στην Ξάνθη. Μεταξύ των άλλων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε εμείς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ήδη από το έτος 2004 έχει προκύψει ζήτημα, σχετικά με τον τρόπο καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αρ. 193/23- 1- 1979 ΦΕΚ 143/Β/1979 Κοινή Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με όσα επιβεβαιώνονται και από την αριθμ. 13/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η καταβολή των επιδομάτων αυτών, όπως προβλέπεται, με τις σχετικές Κ.Υ.Α. πραγματοποιείται με την έκδοση Χρηματικών Εντολών Πληρωμής (Χ.Ε.Π) στο όνομα υπολόγων ή τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την αποστολή στα ΕΛΤΑ κατάστασης με τα ονόματα των δικαιούχων. Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν (με ταχυδρομικούς διανομείς) να παραδίδουν στους διαμένοντες εκτός της έδρας του Ταχυδρομικού Γραφείου δικαιούχους, τα δικαιούμενα ποσά. Οι εντός της έδρας του Ταχυδρομικού Γραφείου διαμένοντες, προσέρχονται οι ίδιοι ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, στο Ταχυδρομικό Γραφείο για την είσπραξη των εν λόγω ποσών. Ετέθη, ήδη από το 2004, το ερώτημα εάν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις νομιμοποιούνται να συνάπτουν συμβάσεις με τα Ε.Λ.Τ.Α. για την ανάθεση σ αυτά της πληρωμής των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων με τρόπο διαφορετικό (ταχυπληρωμή) από τον προβλεπόμενο από τις σχετικές Κ.Υ.Α. και εξεδόθη η ανωτέρω υπ αριθμ. 13/2004 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έκρινε ότι η καταβολή των επιδομάτων προνοίας μέσω Ε.Λ.Τ.Α. με το σύστημα της έκδοσης και διανομής ταχυδρομικών επιταγών πληρωμής, όσα πλεονεκτήματα και αν έχει δεν βρίσκει έρεισμα στον νόμο (ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις).
Η σχετική γνωμοδότηση, την οποία επικαλούνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και η Νομαρχία Ξάνθης, όταν τους τίθεται με τη μορφή ερωτήματος το ζήτημα αυτό, αναφέρεται σε «πλεονεκτήματα» του ομοίου τρόπου πληρωμής των επιδομάτων μεταξύ διαμενόντων εντός και εκτός του ταχυδρομικού γραφείου, που δεν βρίσκει όμως έρεισμα στον νόμο. Ενώ η ορθή φράση, που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, είναι αυτή της υπέρμετρης αναγκαιότητας.
Είναι, ωστόσο, απορίας άξιο το γεγονός ότι σε 19 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, τα προνοιακά επιδόματα καταβάλλονται σε όλους τους δικαιούχους με τη μέθοδο έκδοσης και διανομής ταχυδρομικών επιταγών πληρωμής. Ειδικότερα στο μηχανογραφημένο σύστημα πληρωμών ταχυπληρωμής έχουν ενταχθεί οι εξής νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Αχαΐας, Κυκλάδων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου Κρήτης, Δωδεκανήσου, Σάμου, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Χίου. Το οποίο, όμως, δεν συμβαίνει στην περιφέρεια της Θράκης. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα είτε βρίσκονται στην Ξάνθη, είτε στην Αθήνα είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι επιβεβλημένο να αρθεί αυτή η παράλογη διαφοροποίηση.
Όπως γνωρίζω από τα μέλη του σωματείου μου, η ημέρα που είναι να λάβουν το προνοιακό επίδομα, αντί να αποτελεί μία ημέρα χαράς και ανακούφισης, αποτελεί ημέρα πρόσθετου άγχους, ως εκ των τεραστίων δυσχερειών, που αντιμετωπίζουν από τον τρόπο πληρωμής: προσέλευση στο ταχυδρομικό γραφείο, αναμονή και επιστροφή. Και είναι πολλοί από αυτούς που είτε δεν προσέρχονται να το παραλάβουν τακτικά είτε εξαναγκάζονται να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο με τους κινδύνους που αυτό δημιουργεί για την είσπραξη του επιδόματος, ιδίως όταν ελλείψει οικείων τους προσώπων εξαναγκάζονται να αποτεθούν σε τρίτα- ένεκα της ανάγκης τους- αμφιβόλου εμπιστοσύνης πρόσωπα.
Στο υπό κρίση ζήτημα, λοιπόν, παρατηρείται μία απαρέγκλιτη και κατά γράμμα ερμηνεία του νόμου στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος για την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συνεπώς, για ποια κοινωνική πολιτική μπορεί να γίνει λόγος, όταν ακόμη και για τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες ακολουθείται αυτή η πρακτική.
Το αναθεωρημένο Σύνταγμα (2001) της χώρας μας στο άρθρο 21 παρ.6 προβλέπει την υποχρέωση λήψης μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας, που εξασφαλίζουν ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Ενώ στο άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται, ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βεβαίως, με βάση τα ανωτέρω για τα ΑμεΑ της Ξάνθης η προστασία, που πρέπει να απολαύουν από το Σύνταγμα, δεν βρίσκει εφαρμογή.
Επειδή το θέμα που σας εκθέτω εκφεύγει της κατηγορίας των συνηθισμένων καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σε βάθος χρόνου. Το ζήτημα αυτό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης από εσάς, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί που είναι να λάβουν το σχετικό επίδομα- που τόσο πολύ αναμένουν- τον Φεβρουάριο, θα το αποστερηθούν ένεκα των τεράστιων δυσχερειών στον τρόπο λήψης τους, τοποθετώντας τους ακόμη περισσότερο στο περιθώριο.
Σας παρακαλώ θερμά να ενσκήψετε με τη δέουσα ευαισθησία στο συγκεκριμένο ζήτημα και να λάβετε άμεσα μέτρα για την λύση του».
Για το Δ.Σ.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Καβατζικλής

Σχετικά Άρθρα