Γενική

Για τους νέους

Πόσοι το ξέρουν; Ισχύει για τους γεννηθέντες από το 1991 και μετά, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να τρέχουν στη Στρατολογία για τη γνωστή διαδικασία της «Επιλογής». Διαδικασία που αντιστοιχούσε παλιότερα στη συμπλήρωση κάποιου μηχανογραφημένου εντύπου με ληξιαρχικού τύπου στοιχεία. Μπορεί να πρόκειται για Στρατό, ισχύει όμως η λογική. Δεν επιβεβαιώνεται λοιπόν το ρητό «όπου σταματά ο στρατός αρχίζει η λογική». Και οι δεκαοχτάρηδες μπορούν πλέον, αλλά δεν είναι λέει τόσο γνωστό, «να περνούν Επιλογή» στο ΚΕΠ του δήμου τους. (Στην πόλη ή το χωριό τους).

Σχετικά Άρθρα