Γενική

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Ημερήσια Διάταξη με 46 θέματα έχει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα. Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης).
Έγκριση της με αρ. 1/09 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Γνωμοδότηση περί σύσταση νέας ενορίας «Νεοφανών Μαρτύρων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε επιτροπή. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Οικονομική ενίσχυση σωματείου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης, 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, 5 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης, του 2 ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 9 ου- 18 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 1 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 2 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 8 ου Γυμνασίου Ξάνθης, 4 ου- 6 ου Γυμνασίου Ξάνθης, 7 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου).
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 (έργα ΣΑΤΑ) και διάθεση των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ», του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΥΡΩΝ», του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ», του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΧΡΥΣΑΣ», του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ», του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Καθορισμός οριογραμμών κοίτης Κοσύνθου. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Απαλλαγή των προσαυξήσεων του ΡΕΪΖΗ ΑΧΙΛΛΕΑ. (Εισηγήτρια Μίλκογλου Παναγιώτα).
Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθ. 53 καταστήματος στη δημοτική αγορά. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία).
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Παχόπουλου Πλάτων, κατοίκου Ξάνθης, λόγω δικαίωσης της από 30- 12- 2003 προσφυγής του από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής. (Εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ).
Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη).
Έγκριση αγορά και κυκλοφορίας ενός Τζιπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Πετρόπουλος Δημήτρης).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Πλήρωση οργανικών θέσεων έκτακτου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην επιτροπή «Περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Αποδοχή τροποποίησης ένταξης πράξης με τίτλο: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ξάνθης», μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος).
Αποδοχή τρίτης τροποποίησης όρων ένταξης έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για τη Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση στο Δήμο Ξάνθης», μέτρο 5.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Σχετικά Άρθρα