slider Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

296 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Ξάνθης | Κάντε αίτηση… το σύστημα ανοίγει σε λίγες ώρες

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η προκήρυξη των συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας 8μηνης διάρκειας και στην Ξάνθη

 Οι θέσεις είναι 296 για τον νομό Ξάνθης

 Πληροφοριακά όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση και με κύριο χαρακτηριστικό το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας.

Ενισχυμένη μοριοδότηση προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο γονέα.

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, όπως αναφέρει  η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Απασχόληση Ράνια Αντωνοπούλου, τονίζοντας ότι τα κριτήρια είναι τα εξής:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
  • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα.
  • Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Η προκήρυξη με τη μοριοδότηση και την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις 7.180 θέσεις πανελλαδικά, καθώς και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα βγει σύντομα από τον ΟΑΕΔ.
Οι άνεργοι πρέπει:

 1. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από αρμόδιες κρατικές αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του υπουργείου Παιδείας, Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, και άλλα αδικήματα,
β) να μην είναι υπόδικοι,
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς (δήμους).
Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα στον Δήμο Ξάνθης:

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ2
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ41
ΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ12
ΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ2
ΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ3
ΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ5
ΠΕΓΕΩΛΟΓΩΝ1
ΔΕΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ4
ΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ9
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ12
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ19
ΥΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ11
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ12
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ10
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ8
ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ10
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ5
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ2
ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ13
ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ2
ΤΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ15
ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ4
ΔΕΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΔΕΞΕΝΑΓΩΝ3
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ1
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ2
ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3
ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ9
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ1
ΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ1
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ3
ΥΕΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ3
ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ3
ΔΕΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ3
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ4
 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  ΕΒΡΟΥ 
ΥΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΥΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ8
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΕΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5

 

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο