Κύριο ΘέμαΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

Η παρέμβαση του Μπαράν Μπουρχάν για την απαράδεκτη κατάσταση στο τελωνείο των Κήπων

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 9.05.2024

Μετά από πολυετείς πιέσεις μου για την ανάδειξη του ζητήματος της υποστελέχωσης του Τελωνείου Κήπων, όπως ενημερώθηκα σε απάντηση της πρόσφατης υποβληθείσας ερώτησής μου στη Βουλή λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Στο πλαίσιο του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, προβλέπεται η στελέχωση του Τελωνείου Κήπων με συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) οργανικές θέσεις κλάδου Τελωνειακών, ενώ οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκεί ανέρχονται σε εξήντα (60).

Μετά από την επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Γ/2022, ΦΕΚ 9/25.02.2022, τ. ΑΣΕΠ), ανακοινώνεται ότι επτά (7) υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στο εν λόγω Τελωνείο μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ άλλοι εννέα (9) θα προστεθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 3ΓΒ/2023 του

ΑΣΕΠ (για τον οποίο επίκειται η έκδοση από το ΑΣΕΠ των πινάκων διοριστέων),

αναμένεται ο διορισμός δύο (2) υπαλλήλων.

Μέσω των Προκηρύξεων της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) για τους προστατευόμενους του

ν. 2643/1998 αναμένεται ο διορισμός ενός (1) υπαλλήλου.

Με τις ανωτέρω δηλαδή ενέργειες, αναμένεται να πληρωθεί το σύνολο των

κενών οργανικών θέσεων του Τελωνείου Κήπων.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της λειτουργίας του Τελωνείου Κήπων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Η ενίσχυση του προσωπικού θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, προσφέροντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σχετικά Άρθρα