Τελευταία ΝέαΤοπικά νέαΧρησιμές Πληροφορίες

Αιτήσεις για την Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις επιλογής. Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2024- 2025 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] .
Απαραίτητα έγγραφα:

 1. Συμπληρωμένη η επισυναπτόμενη αίτηση (την οποία μπορείτε να βρείτε
  και στην ιστοσελίδα μας), με υπογραφή και των δυο γονέων, μόνο στο
  Μουσικό Σχολείο της περιοχής στο οποίο κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας και των δυο γονέων.
 3. Στην περίπτωση που η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει
  κατανομή της μεταξύ των γονέων, αλλά δεν υφίσταται συναίνεση των δυο
  γονέων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, τότε οι γονείς/κηδεμόνες θα
  πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο
  πρόσφορο τρόπο δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση
  ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.
  Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με
  νέο έγγραφο.
  Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
  https://mousikoxanthis.wordpress.com/ και στο τηλέφωνο 2541092212.

Ο Διευθυντής

Χρήστος Βαρδικελδόγλου

Σχετικά Άρθρα