Τελευταία ΝέαΤοπικά νέα

Δήμος Ξάνθης: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

«Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και για την προστασία του περιβάλλοντος»

 1. Ο Δήμος Ξάνθης, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρ.
  31 του Ν. 5075/23 (ΦΕΚ Α΄206/12-12-2023), οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή
  υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:
  α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και
  β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
  δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις
  διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω
  χώρων έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτών, καθ’ όλη τη
  διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η
  Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
  της.
  Οι υπόχρεοι μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, προβαίνουν στην υποβολή
  υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας
  των ιδιοκτησιών τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης.
 2. Ενημερώνει τους υπόχρεους ότι, συνεργείο του Δήμου Ξάνθης θα εκτελεί
  καθημερινά ελέγχους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην
  εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της
  αντιπυρικής περιόδου, θα καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από
  τον οικείο Δήμο αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο καταγγελίας η δαπάνη του
  αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
  Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που περιγράφονται στο ανωτέρω
  άρθρο πριν την 30ή Απριλίου να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους
  από φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά καθώς και στην
  αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων

Σχετικά Άρθρα