ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Μέτρα πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Τοπείρου


Καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων
εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω
περιοχών καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, να τα καθαρίσουν από κάθε είδους χόρτα
και βλάστηση και να απομακρύνουν τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά ή εύφλεκτα υλικά. Τα
οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά έως τέλος Οκτωβρίου για την αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.
Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων
καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 0,50€ / τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, ενώ θα
χρεώνεται και η δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού ακαθάριστου οικοπέδου, κατά
προτεραιότητα, βάσει κινδύνου. Επίσης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα
264 & 265 περί εμπρησμού και παραβίασης προληπτικών μέτρων).
Ειδικά για τους περιφραγμένους χώρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα
παρεμβαίνει προς άρση του κινδύνου με αυτεπάγγελτο καθαρισμό κατόπιν αιτήματος προς την
Πυροσβεστική Υπηρεσία για την διενέργεια αυτοψίας για την βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού
κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.
Οι υπόχρεοι δύναται να ενημερώνουν τον Δήμο, με έγγραφη δήλωση ή κάθε πρόσφορο μέσο μετά
την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου.
Επίσης απαγορεύεται από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης
επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν
ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα, κάθε εργασία
που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Από το πεδίο εφαρμογής δεν θίγονται μεταξύ άλλων οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων, δασοπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος,
αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας καθώς και
τις λοιπές υποχρεώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίας.
Τέλος, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να
προβούν ΑΜΕΣΑ στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί
παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες
συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα την ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την προστασία όλων μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα