ΕλλάδαΤελευταία Νέα

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/60/οικ. 5420/8-3-2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα» (Β’ 1836, ΑΔΑ: ΨΕ5Η46ΜΤΛ6-Ζ4Ε). Με την ως άνω απόφαση μεταφέρεται την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, η αργία της 1ης Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα