Κοινωνία Τελευταία Νέα

Τα προβλήματα της Παλιάς πόλης της Ξάνθης στο Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής κοινότητας Ξάνθης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στη τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), θα συζητηθεί ως θέμα  της ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 88 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.94/8050/26.01.2024), η Διαβούλευση με το Δ.Σ. του Συλλόγου κατοίκων παλιάς Ξάνθης,  με εισηγήτρια την κ. Παρθενόπη Κελτσίδου Πρόεδρο ΔΚΞ. Κάτοικοι – Μέλη του Συλλόγου θα αναπτύξουν τις θέσεις του Συλλόγου πάνω στα προβλήματα του οικισμού.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Μαυροδήτηλ. επικοινωνίας 6979259070

Σχετικά Άρθρα